PRIJAVA ZA DELO

 

Ime

 

Priimek

 

Naslov

 

Občina

Pošta*

 

Telefon

 

GSM

 

Elektronski naslov

 

Rojstni datum

 

Naziv šole, ki jo obiskuješ

 

Letnik

 

Davčna številka

 

Osebni dokument

številka*

 

Naziv banke

 

Bančni račun

-
 

Rad-a bi opravljal-a naslednja dela

 
 

Željen termin opravljanja del

   
   
 
 

| Naročanje napotnic | Članstvo | Delodajalci | Poslovalnice | Potrdilo po napotnici | Domov | Pošta |