NAROÈANJE NAPOTNIC

 

Napotnice je potrebno dvigniti pred prièetkom dela. Pogoj je èlanstvo v Mladinskem servisu Velenje - za vèlanitev vam hitro in enostavno uredimo vse potrebno.

Polja, oznaèena z zvezdico (*) je potrebno obvezno izpolniti!

 

Obrazec za naroèilo napotnice

 

Naziv podjetja *

 

Naslov podjetja *

 

Kraj *

Po¹ta

 

¹tevilo napotnic *

 

Datum napotnice

od do oziroma

   

vsak 1. dan v mesecu do preklica

 

Napotnico po¹ljemo

 

Poslovalnica

 

Ime èlana *

 

Priimek èlana *

 

Naslov èlana

 

Kraj

Po¹ta

 

Elektronski naslov

 

GSM

 

©ifra èlana

 

Delo (po ¹ifrantu)

     
 

 

 

Akontacijo dohodnine obraèunamo samo v primeru, èe znesek na eno napotnico presega 400 eur.

 
 

| Naroèanje napotnic | Èlanstvo | Delodajalci | Poslovalnice | Potrdilo po napotnici | Domov | Pošta |